Några studieresor är för närvarande inte aktuella.