Norström Quality AB kan ta uppdrag inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling när det gäller


  • rådgivning
  • utvärdering
  • utredning
  • utbildning
  • studieresor
  • konferenser


Systematiskt kvalitetsarbete, SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, Baldrige Criteria for Performance Excellence är speciella kompetensområden.

Ett omfattande nationellt och internationellt nätverk bidrar till leveranser med hög kompetens och anpassning.