Norström Quality AB grundades 2012 av Bengt Norström.


Bengt har sedan mitten av 1980-talet varit verksam inom området kvalitets- och

verksamhetsutveckling. Först som generalsekreterare för Nationalkommittén för

Svensk Kvalitet, därefter som verkställande direktör och senior advisor vid

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling


Norström Quality AB har främst haft SIQ som uppdragsgivare, men tar även uppdrag

från andra.


Bengt har varit Country Counselor för ASQ i Sverige och har därmed

tillgång till den organisationens kompetens och globala nätverk.